potokradnicapriehrada

Zloženie výboru

a rybárskej stráže

priehradaLevoca erb

Výbor

 

 

 

 

 

predseda:

Ing. Štefan Zuščák

0905 693466

tajomník:

Ján Lehotský

0905 334516

hlavný hospodár:

František Iľaš

0907 515372

pomocný hospodár:

František Iľaš ml.

0918 038372

účtovník:

František Pekarčík

0903 386446

pokladník:

Ladislav Huszthy

0915 257996

člen výboru:

Štefan Kušnír

0907 940193 

 

 

 

Rybárska stráž

 

 

 

 

 

vedúci:

Ľuboš Vronko

0904 932512

členovia:

Štefan Kušnír

0907 940193 

 

Milan Hlavaj

0903 375209

 

František Iľaš ml.

0918 038372

 

Štefan Šefčík

0903 562243

 

 

 

Kontrolná komisia

 

 

 

 

 

vedúci:

Mgr. Branislav Klein, MPH

 0905 467999

členovia:

Ľudovít Muránsky

 

 

Jaroslav Zombek

 

 

 

 

Disciplinárna komisia

 

 

 

 

 

vedúci:

Jozef Kopnický

0905 920308

členovia:

Štefan Ledecký

 

 

Marián Maxim