potokradnicapriehrada

Povolenia na rybolov v roku 2019 sa budú predávať v RYBÁRSKOM DOME v dňoch:

25.01.2019 od 17:00 do 19:00 hod.

15.02.2019 od 17:00 do 19:00 hod.

15.03.2019 od 17:00 do 19:00 hod.

29.03.2019 od 17:00 do 20:00 hod.

V prípade prechodu člena z kategórie „detí“ do kategórie „mládež“ (15 - 17rokov) alebo z kategórie „mládež“ do kategórie „dospelých“ doneste si, prosím, k predaju fotografiu 4x3cm.

Manuál pre zapisovanie úlovkov a vyplnenie sumarizácie.pdf

 

CENY POVOLENÍ A POPLATKOV V ROKU 2019

(zmeny cien sú vyznačené červenou farbou)

Názov

Cena

Odvod SRZ

Členské príspevky:

 

 

- dospelí

26

6,-

- mládež 15-17 ročná (a študenti do 25r.)

17

6,-

- deti do 14 rokov (vrátane)

1,- €

0,00 €

 

 

 

Povolenia na vody pstruhové:

 

 

- miestne

27

2,-

- miestne deti do 14 rokov (vrátane)

15

2,-

 

 

 

Povolenia na vody kaprové:

 

 

- miestne

43

2,-

- miestne deti do 14 rokov (vrátane)

14

2,-

- miestne (dôchodcovia, invalidi, mládež, ženy a študenti)

33

2,-

- zväzové dospelí (ZKP) *

40

38

- zväzové detské (ZKP) *

10 €

10

 

 

 

Povolenia na vody lipňové:

 

 

- zväzové (ZLP) *

40

38

 

 

 

Hosťovacie povolenia:

 

 

- kaprové denné

10 €

0,00

- kaprové denné - deti do 15r.

2,- €

0,00

- kaprové týždenné

40 €

0,00

- kaprové týždenné - deti do 15r.

5,- €

0,00

- pstruhové denné

10 €

0,00

- pstruhové denné - deti do 15r.

3,- €

0,00 €

- kaprové denné pre cudzincov a nečlenov

20

0,00

- kaprové týždenné pre cudzincov a nečlenov

70 €

0,00

- pstruhové denné pre cudzincov a nečlenov

20

0,00

 

 

 

- tlačivá

1,-

0,00

 

 

 

Zápisné

 

 

- deti do 15r.

3,50

0,00

- mládež 15-18r.

16,50

0,00

- dospelí

33,00

0,00

 

 

 

Štátny rybársky lístok (Vydáva MsÚ - klientske centrum):

 

 

-týždenný

1,50 €

 

-mesačný

3,- €

 

-ročný

7,-

 

-trojročný

17,-

 

 

* !!! Zakúpenie ZKP a ZLP je podmienené zakúpením si príslušného miestneho povolenia (rozhodnutie RADY SRZ) !!!

Ročník narodenia 2001 sa považuje za dospelého.

Podmienka: odovzdanie záznamov o úlovkoch do 15.1.2019 a uhradenie nedoplatkov za neodpracované brigády v roku 2018 (povinnosť 10 hod.; 5,- /neodpracovanú brigádnicku hodinu, t.j. 50 za 10 hod. - schválené na VČS v roku 2014).

UPOZORNENIE!!!

Povinnosťou každého člena SRZ je zaplatiť si členské príspevky do 31.3. v kalendárnom roku! V opačnom prípade mu zaniká členstvo a vzniká mu povinnosť opätovne zaplatiť zápisné. Každý loviaci musí mať pri sebe platný rybársky lístok a povolenie na rybolov (aj deti do 6 rokov). Osobám do 14 rokov (vrátane) vydá MsÚ rybársky lístok zdarma.

 

 

Ceny a predaj povolení na rybolov

v roku 2019

srzradaLevoca erb

Predaj hosťovacích povolení:

 

Záhradkárske a chovateľské potreby

Námestie Majstra Pavla 63

Levoča

Otváracie hodiny:

Po - Pia: 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00