potokradnicapriehrada

Plán brigád v roku 2019   

srzradaLevoca erb

 

Zraz pred rybárskym domom na Sédrii (v prípade kosenia—rovno na rybníkoch). Povinná výbava: čižmy !!!

 

Upozorňujeme na povinnosť odpracovať 10 brigádnických hodín;
inak zaplatíte 5,- €
/neodpracovanú brigádnickú hodinu, t.j. 50 € za 10 hod. (schválené na VČS v roku 2014)

1.

23. 03. 2019

800 - 1400

práce podľa potreby

2.

30. 03. 2019

800 - 1400

práce podľa potreby

3.

06. 04. 2019

800 - 1400

práce podľa potreby

4.

13. 04. 2019

800 - 1400

práce podľa potreby

5.

27. 04. 2019

800 - 1400

práce podľa potreby

6.

04. 05. 2019

800 - 1400

kosenie pred pretekmi

7.

25. 05. 2019

800 - 1400

kosenie pred sezónou

8.

06. 07. 2019

800 - 1400

kosenie

9.

10. 08. 2019

800 - 1400

kosenie

10.

07. 09. 2019

800 - 1400

kosenie