Udalosti v roku 2018:

 

 

*           Školenie nových členov sa uskutočnilo 17.2. a 24.2.2018 o 9:00 hod. v kancelárii MO SRZ Levoča - zaslanie prihlášky do 31.1.2018.

 

*      Keďže rok 2018 je volebný a počas VČS ( výročnej členskej schôdze ) v marci 2018 sa budú konať voľby do výboru našej organizácie, je nutné aby bola zostavená kandidátka členov, ktorí majú záujem o prácu vo výbore. Preto sa na Vás, našich členov obraciame a budeme veľmi radi, ak všetci tí, ktorí majú záujem o prácu vo výbore, vyplnia formulár „Návrh kandidáta do výboru“ a nechajú ho v schránke v rybárskom dome do konca januára 2018. Popis a úlohy jednotlivých členov výboru je v organizačnom poriadku či v stanovách, ktoré nájdete v sekcii legislatíva. Z týchto našich členov bude potom zostavená kandidátska listina do volieb na VČS. Veríme, že aj Vy prispejete ku kvalite práce v našej MO. Kandidát musí podľa platného volebného poriadku SRZ spĺňať nasledovné podmienky:

a) je členom SRZ viac ako štyri roky,

b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie za porušenie vnútrozväzových predpisov SRZ,

c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1 ods. 6 Stanov SRZ,

d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo

e) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ.

 

*      Chceme vás poprosiť o podporu „Petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku“. Viac info na stránke Rady SRZ. Petičné hárky budú k dispozícii pri jednotlivých predajoch povolení. Každý, komu nie je ľahostajný osud všeľudového rybárstva by mal petíciu podporiť. Vo vlastnom záujme, prosím, poproste aj svojich známych a sympatizantov SRZ, aby podporili dobrú vec.

 

*      V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky zarybarstvo.sk, na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Upozorňujeme, že podporiť petíciu možno len jedným spôsobom, teda buď elektronicky alebo fyzickým podpisom (napr. pri predaji povolení).

 

https://www.facebook.com/Petícia-za-záchranu-rybárstva-na-Slovensku-170755356986721/?modal=admin_todo_tour

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MESTSKOM DIVADLE dňa 3.3.2018 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hlavného hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6. Správa kontrolnej komisie

7. Správa disciplinárnej komisie

8. Plán hlavných úloh na rok 2018

9. Správa mandátovej komisie

10. Voľba členov výboru a kontrolnej komisie MO SRZ Levoča na volebné obdobie 2018 – 2022, voľba dvoch delegátov na XII. Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

11. Prestávka

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie.

14. Záver.

 

Podľa platných Stanov SRZ je účasť na členskej schôdzi povinná!

 

*      12.4.2018 sme vysadili na VN Levočská Dolina 600kg pstruha dúhového PD2 a 24.4.2018 na VN Levočské Lúky 200kg kapra K2. (viac na facebooku)

 

*      Pozývame našich členov na kaprové preteky, ktoré sa uskutočnia 12.5.2018 (sobota) na VN Levočské Lúky. Prezentácia účastníkov bude medzi 7:30 - 8:30 hod. Pripravené sú hodnotné ceny, bude sa variť guľáš, klobásky a iné dobroty. Tešíme sa na Vás :) Bližšie info v rubrike „Preteky“.

 

*      25.5.2018 zarybnené na VN Levočská Dolina 200kg pstruha dúhového PD2.

 

*      V sobotu 26.5.2018 levočský predseda opäť vyhral muškársky pretek Sabinovská Muha 2018 . Ďakujeme organizátorom za pekný pretek a výborný guľášik.
(viac na facebooku)

 

*      Vážení rybári!

Určite ste postrehli informáciu, že dňa 13. júna 2018 bol v NR SR schválený nový Zákon o rybárstve (nájdete v časti Legislatíva).

Ten je po podpísaní prezidentom SR už zapísaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 216/2018 a účinnosť nadobudne 1.1.2019. Je potrebné aby si ho každý rybár podrobne naštudoval. Neznalosť zákona neospravedlňuje a či už s novým zákonom súhlasíme alebo nie, od 1.1.2019 ho budeme musieť rešpektovať.

 

*      Cez vikend 30.6. - 1.7. sme sa opäť zúčastnili s našími deťmi z krúžku na "Detskej 24 hodinovke" v Rožkovanoch pri Sabinove. V nehostinnom počasí (v silnom vetre) za účasti 37 pretekárov zo Sabinova, Lipian, Trebišova, Prešova, Starej Ľubovne, Levoče a Muszyny sa nášmu Lukášovi Surákovi podarilo obsadiť 6. priečku, ďalej Matejovi Zuščákovi 7. a Zuzka Zuščáková sa umiestnila niekde uprostred štartovacieho poľa, keďže bolo vyhodnotených prvých 10 pretekárov. Avšak každý účastník bol ocenený peknými cenami z rúk hlavného sponzora p. Zoltána Nagya, majiteľa fi. RYPO MIX. Ako dozor sa zúčastnil predseda Štefan Zuščák. Blahoželáme a tešíme sa o rok . (viac na facebooku)

 

*      Člen MO SRZ Levoča Ľubomír Barna, ktorý preteká za SNV ,,B´´ v love rýb na umelú mušku, dopomohol teamu svojím umením a znalosťami k víťazstvu v druhej lige a tým aj k postupu do prvej ligy. Ľubo blahoželáme a sme na Teba patrične hrdí.

 

*      Uplynulý víkend 6.10.2018 sa uskutočnila brigáda - rekonštrukcia mosta na VN L.Dolina. Vzhľadom na havarijný stav mostových hranolov sme nestihli 3. zarybnenie sivoňom a pstruhom a ani nechceli riskovať, aby niekoľkotonové zarybňovacie auto zostalo visieť na moste po predošlých skúsenostiach s kaprovým zarybňovaním. Nové mostové hranoly zakúpilo mesto a výmenu v rámci brigády sme uskutočnili my. Ďakujeme všetkým zúčastneným. (viac na facebooku)

 

*      V utorok 9.10.2018 sme zarybnili na VN Levočská Dolina 100kg sivoňa potočného Si2

a 3000ks pstruha potočného Pp1 do pstruhových potokov. Na pstruhových vodách je od 1.10. všeobecný zákaz lovu.

 

*      Dňa 3.11.2018 (sobota) sme zarybnili na VN Klčov 300kg a na VN Levočské Lúky 1200kg kapra K3. Zákaz lovu kapra na VN Levočské Lúky bude do 16.11.2018 vrátane! Lov kapra bude povolený od soboty 17.11.2018.