Udalosti v roku 2017:

 

 

*      Dôležitý oznam!

Kancelária MO SRZ Levoča bola 14.1.2017 presťahovaná na prízemie vpravo do väčších a komfortnejších priestorov v tej istej budove. Sledujte smerové tabuľky na chodbe. Predaj povolení 27.1. už bude v nových priestoroch.

 

*      Školenie nových členov sa uskutočnilo 18.2. a 25.2.2017 o 9:00 hod. v kacelárii MO SRZ Levoča - zaslanie prihlášky do 31.1.2017.

 

*     Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MESTSKOM KINE dňa 4.3.2017 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh na rok 2017

8. Prestávka

9. Návrhy členov k zmenám platných Stanov SRZ

10.Diskusia

11.Správa mandátovej komisie

12.Návrh na uznesenie.

13.Záver.

 

*      30.3.2017 sme vysadili na VN Levočská Dolina 600kg pstruha dúhového PD2 a 11.4.2017 na VN Levočské Lúky 200kg kapra K2. (viac na facebooku)

 

*      25.5.2017 (štvrtok) sme vysadili na VN Levočská Dolina 200kg pstruha dúhového PD2. Lov je povolený .

 

*      V pondelok 19.6.2017 sme dostali mimoriadny príspevok od ichtyológa: 7000ks pstruha potočného rýchleného (5-8cm). Rybky sme vysadili v najhornejšom úseku Levočského potoka a priľahlých prítokoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

 

*      Z roka na rok sa lepšíme. Opäť sme sa zúčastnili s našími deťmi z krúžku na „Detskej 24 hodinovke“ v Rožkovanoch pri Sabinove od 1.7. do 2.7.2017. V pretekoch za účasti 31 pretekárov zo Sabinova, Trebišova, Starej Ľubovne, Levoče a poľskej Muszyny sa nášmu Matejovi Zuščákovi podarilo obsadiť 3.priečku, ďalej Matúš Zombek 9., Tony Pitoňák 20., Ivan Pitoňák 26. a Lukáš Vilk 30. miesto. Ako dozor sa zúčastnili Braňo Klein, Jaro Zombek a Štefan Zuščák. Blahoželáme a tešíme sa o rok . (viac na facebooku)

 

*      V sobotu 23.9.2017 sme zarybnili na VN Levočská Dolina 200kg sivoňa potočného Si2. Prosím zaobchádzať s ulovenými jedincami opatrne, pretože veľa z nich je podmierečných.

 

*      Vo štvrtok 12.10.2017 sme zarybnili VN Klčov 200kg kapra K3 a VN Levočské Lúky 1000kg kapra K3. Na VN L.Lúky je zákaz lovu kapra do 27.10. vrátane, t.j. od 28.10. (sobota) sa loví.