Udalosti v roku 2016:

 

 

*      MO SRZ Levoča praje všetkým priateľom rybolovu, aby nastávajúci rok 2016 splnil všetky Vaše rybárske očakávania, aby priniesol všetkým krásne úlovky a krásne chvíle strávené pri vode. Upozorňujeme na povinnosť odovzdať riadne vyplnenú povolenku do 15.1.2016. V opačnom prípade riskujete pokutu 10,-€ (schválená na VČS v roku 2013).

 

*      Školenie nových členov sa uskutoční 6.2. a 13.2. o 9:00 hod. v kancelárii na Sédrii. Prosím, príďte presne, dvere sa zamykajú. Prihlášky - do 31.1.2016.

 

*      Upozorňujeme na zmeny schválené Radou SRZ:

- zväzové povolenie stojí 35€ (podmienkou je zakúpenie miestneho kaprového povolenia),
- zväzové detské povolenie stojí 10€,
- zrušenie týždenných pstruhových hosťovacích povolení (aj pre nečlenov),
- zrušenie zľavnených povolení (preto cena kaprového 33€ u nás),
- zrušenie ročných povolení pre nečlenov,
- zrušenie bezplatných povolení (benefity výboru).

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MESTSKOM KINE dňa 5.3.2016 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

6. Správa disciplinárnej komisie

7. Správa kontrolnej komisie

8. Plán hlavných úloh na rok 2016

9. Voľba jedného delegáta na Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

10.Prestávka

11.Diskusia

12.Správa mandátovej komisie

13.Návrh na uznesenie

14.Záver

 

*      Dňa 6.4.2016 (streda) sme vysadili na VN Levočská Dolina 600kg pstruha dúhového PD2 o priemernej kusovej hmotnosti 0,35kg. Tešíme sa na vás v sobotu o 6:00 hod.

 

*      Vo štvrtok 7.4.2016 (štvrtok) sme vysadili na VN Levočské Lúky 400kg kapra K3 a 100kg šťuky Š2.

 

*      MO SRZ Levoča zapojila revír VN Levočská Dolina (Kováčka) do systému biologického odbahnenia pomocou baktérií požierajúcich organické bahno a živiny. Odbahnenie bude z 95% financované z Environmentálneho fondu a 5% zaplatí Rada SRZ Žilina. Aplikácia je rozdelená do niekoľkých presne stanovených dávok (celkovo 183kg) počas celého roka 2016. Preto prosíme našich rybárov o zhovievavosť počas aplikácie prípravku z člna.

 

*      Prvá májová sobota (7.5.2016) sa niesla v duchu športového zápolenia našich kaprárov na VN Levočské Lúky. Ďakujeme účastníkom, sponzorom aj členom realizačného štábu.

 

Výsledky - dospelí:

1. Michal Čmeľ (27,28!!!kg)

2. Ing. Ľudo Pardubský st. (10,45kg)

3. Ján Dončák (10,19kg)

4. Michal Kollár (8,15kg)

5. Jozef Čekan (6,59kg)

Cena za najmenší úlovok - Ján Eliáš (1,54kg)

 

Výsledky - deti a mládež:

1. Matej Zuščák (13,51kg)

2. Lukáš Gbur (10,45kg)

3. Dávid Breja (6,95kg)

Cena pre najmladšieho účastníka - Samko Iľaš (2,53kg)

 

*      Dňa 26.5.2016 sme zarybnili chovné potoky Bicír, Lodzina a Peklisko 7000ks pstruha potočného rýchleného Ppr (5-7cm). Išlo o mimoriadny príspevok z fondu ichtyológa. Ďakujeme.

 

*      V piatok 27.5.2016 sme vysadili na VN Levočská Dolina 200kg pstruha dúhového PD2-3 o priemernej kusovej hmotnosti 0,6kg.

 

*      V sobotu 28.5.2016 sme sa v zostave Ľ.Barna, V.Guffa a Š.Zuščák zúčastnili muškárskych pretekov Sabinovská muha na VN Jakubovany pri Sabinove. V silnej konkurencii aj ligových muškárov z Bardejova, Gelnice, Vranova nad Topľou, Sp.Novej Vsi, Košíc a Sabinova sa nášmu predsedovi Štefanovi Zuščákovi podarilo zvíťaziť. Viac na http://www.mosrzsabinov.sk/  a na https://www.facebook.com/mosrz.levoca.

 

*      V júli (2. - 3.7.2016) sme sa opäť zúčastnili detskej 24 hodinovky v Rožkovanoch pri Sabinove. Za účasti 49 pretekárov zo Slovenska i zahraničia sme obsadili 7.miesto (Matej Zuščák), 33.miesto (Matúš Zombek) a 42.miesto (Tony Pitoňák). Ďakujeme organizátorom za perfektný servis a organizáciu a našim chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu MO SRZ Levoča.

 

*      V utorok 13.9.2016 sme zarybnili na VN Levočská Dolina 200kg sivoňa Si2. Lov povolený od 14.9.2016. Upozorňujeme, že pstruh potočný je už chránený.

 

*      12.10.2016 sme zarybnili chovné potoky 3000ks pstruha potočného Pp1.

 

*      Dňa 7.11.2016 (pondelok) sme zarybnili na VN Klčov 200kg kapra K3, na VN Levočské Lúky 1000kg kapra K3 a na VN Levočská Dolina 15kg zubáča Zu2. Zákaz lovu kapra platí do 25.11.2016. Lovíme od soboty 26.11.2016!

 

*      Dňa 08.12.2016 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. (čítať viac)

 

*      MO SRZ Levoča praje svojim členom všetko dobré a bohaté úlovky v roku 2017 a zároveň upozorňujeme na povinnosť vrátiť záznam o úlovkoch do 15.1.2017