Udalosti v roku 2015:

 

 

*      Vzhľadom na nízky počet prihlásených záujemcov o členstvo (3), MO SRZ Levoča v roku 2015 neorganizovala školenia a skúšky pre nových členov (podľa rozhodnutia výboru z roku 2013 musí byť záujemcov aspoň 5).

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MESTSKOM KINE dňa 7.3.2015 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

6. Správa disciplinárnej komisie

7. Správa kontrolnej komisie

8. Plán hlavných úloh na rok 2015

9. Prestávka

10.Diskusia

11.Správa mandátovej komisie

12.Návrh na uznesenie.

13.Záver.

 

*      MO SRZ Levoča zriadila vo februári 2015 informačnú tabuľu, ktorá je inštalovaná na novinovom stánku pri vrátnici nemocnice od hlavnej cesty. Nájdete na nej základné informácie o rybolove v SR, termíny brigád, ceny a termíny predaja povolení, informáciu o pretekoch a pod.

 

*      Dňa 10.4.2015 (piatok) sme vysadili na VN Levočská Dolina 600kg pstruha dúhového PD2.

 

*      26.4.2015 (nedeľa) sa uskutočnil výlov chovného potoka Bicír (spodná polovica). Vylovilo sa 157 ks pstruha potočného vo veľkosti od 5 do 20 cm. Následne sme touto násadou zarybnili VN Levočská Dolina.

 

*      Cez víkend zo 4.7 na 5.7.2015 sme sa v Rožkovanoch pri Sabinove zúčastnili detských rybárskych pretekov s medzinárodnou účasťou (detská 24 hodinovka) v zložení: Max Ebergényi, Ivko Pitoňák, Matúš Zombek, Matej Zuščák a ako dozor Braňo Klein a Štefan Zuščák. Spolu súťažilo 50 pretekárov. Najlepšie z našich sa umiestnil Matej Zuščák - 6. miesto, ale aj ostatní do prvej 30-tky. Ďakujeme a blahoželáme.

 

*      V stredu 8.7.2015 sme zarybnili na VN Levočská Dolina 200kg pstruha dúhového PD2.

 

*      Dňa 21.10.2015 (streda) sme zarybnili 1200kg kapra K3 na VN Levočské Lúky. Platí zákaz lovu kapra do 6.11. vrátane! Loviť sa môže od soboty 7.11. Ďakujeme za pochopenie.

 

*      Dňa 17.11.2015 (utorok) sme zarybnili 200kg kapra K3 na VN Klčov.