Udalosti v roku 2010:

 

 

 

* Keďže rok 2010 je volebný a počas VČS ( výročnej členskej schôdze ) v marci 2010 sa budú

konať voľby do výboru našej organizácie, je nutné aby bola zostavená kandidátka členov, ktorí majú záujem o prácu vo výbore. Preto sa na Vás, našich členov obraciame a budeme veľmi radi, ak všetci tí, ktorí majú záujem o prácu vo výbore alebo rybárskej stráži, majú chuť a čas, nechajú na seba svoje kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo) v zalepenej obálke označenej „VOĽBY DO VÝBORU“ v schránke v rybárskom dome do konca februára 2010. Popis a úlohy jednotlivých členov výboru je v organizačnom poriadku či v stanovách, ktoré nájdete v sekcii legislatíva. Z týchto našich členov bude potom zostavená kandidátska listina do volieb na VČS. Veríme, že aj Vy prispejete ku kvalite práce v našej MO.

 

* Školenie nových členov sa uskutočnilo 6.2.2010 a 13.2.2010 o 9:00 hod. v rybárskom dome.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu alebo v časti legislatíva. Je potrebné si ju obojstranne vytlačiť, vyplniť potrebné údaje a do 31.1.2010 doručiť do schránky na rybárskom dome.

 

* Výročná členská schôdza (VČS) sa uskutočila dňa 6.3.2010 o 8:30 hod. v kinosále kina

ÚSMEV v Levoči.

 

* POZOR - ZMENA: na základe uznesenia z VČS vyplýva pre členov MO SRZ Levoča

povinnosť od roku 2010 vrátane, odpracovať ročne 10 brigádnických hodín. Za každú neodpracovanú hodinu sa bude účtovať sankcia (dobrovoľný príspevok na zarybnenie) 3,50 €, t.j. za 10 neodpracovaných hodín 35€.

 

* Pozývame našich členov na miestne rybárske kaprové preteky v love rýb na udicu, ktoré sa

uskutočnia dňa 8.5.2010 (sobota) na VN Levočské Lúky. Bližšie informácie nájdete v časti preteky.

 

* Z dôvodu prisľúbených finančných prostriedkov predsedom vlády SR na obnovu

hradobných múrov a na základe rozhodnutia Krajského Pamiatkového úradu v Prešove o súhlase na odstránenie drobných stavieb došlo k ukončeniu zmluvy o výpožičke objektu Rybárskeho domu zo strany mesta Levoča ku 31.05.2010. Preto oznamujeme našim členom, že od 01.06.2010 bude Rybársky dom presťahovaný do priestorov Sedrie (bývalá poliklinika). Sťahovanie sa uskutoční v druhej polovici mája v rámci niektorej brigády. Ďakujeme za pomoc a pochopenie. Výbor MO SRZ Levoča.

 

* Sťahovanie Rybárskeho domu sa uskutoční v stredu 26.05.2010 o 16:30 hod.

Všetkým zúčastneným bude zapísaná brigáda. Vopred ďakujeme za pomoc.

 

* Vážení priatelia rybári,

na základe rozhodnutia OÚŽP Poprad, stále pracovisko Levoča a príslušného vodohospodárskeho orgánu bolo pre SÚZ Levoča udelené povolenie na mimoriadnu manipuláciu s vodou vo VN Levočská Dolina, t.j. vypúšťanie vodnej nádrže. Následne sa uskutoční oprava výpustného objektu, výmena bezpečnostného hradenia, atd. Keďže nechceme, aby došlo ku škodám na rybej obsádke, musíme uskutočniť výlov vodnej nádrže. Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s harmonogramom prác a postupnosťou krokov:

 

V období od 8.9.2010 až do opätovného napustenia bude zakázaný lov rýb v nádrži!!! (§13 Zákona o rybárstve)

 

- dňa 8.9.2010 (streda) sa začne vypúšťanie nádrže

 

- v období od 8.9.2010 do 11.9.2010 bude potrebné nádrž strážiť pred nepovolanými návštevami a nedovoleným zásahom do rybárskeho práva. Preto prosím dobrovoľníkov o stráženie, aby sa prihlásili na mailovú adresu. Ide o to, že rybárske stráže tam tiež nemôžu byť permanentne a máme ich málo. K dispozícii bude chata SÚZ pri nádrži po celý čas stráženia aj výlovu 24 hod. denne.

 

- výlov sa uskutoční 11.9.2010 (sobota) od 6:00 hod. - takisto k tomu budeme potrebovať veľa veľa ľudí, ale takých, ktorí nebudú postávať po brehu, ale zúčastnia sa aktívne prác a výlovu. Čo sa týka výlovu - budeme mať k dispozícii: siete, člny, podberáky, 8ks prsačiek, min.4ks 1000 ltr. kade na ryby, nákladné auto (ďakujeme firme UNIKOV), čerpadlo na čerpanie čistej vody z potoka (ďakujeme V. Kochovi), elektrické agregáty. Všetky kaprovité hospodársky cenné ryby, amury, tolstolobiky, plevelná ryba a zubáče budú preložené do rybníkov na VN Levočské Lúky a VN Klčov. Lososovité ryby budú uskladnené na čas vypustenia nádrže na neznámom mieste :) (z bezpečnostných dôvodov) a po napustení budú spolu s hrúzom a slížom pustené späť do nádrže. Pre účastníkov výlovu bude navarený guľáš, zabezpečené občerstvenie a už spomínaná chata.

 

A čo sa týka hlúpych rečí typu "nebudeme mať kde chytať", "Kováčku nám predajú" atď. každý nech si urobí vlastný úsudok - v roku 2012 chceme zorganizovať pstruhové preteky so zahraničnou účasťou a chceme len to, aby pstruhová voda bola skutočne pstruhovou. Myslím, že kaprových vôd máme viac než dosť. Zámer SÚZ na vypustenie nádrže v dôsledku opravy výpustu nám preto len prišiel vhod. Niekto skrátka nedokáže pochopiť, že sú ľudia, ktorí vykonávajú svoju funkciu nezištne bez očakávania nejakého finančného prospechu, jednoducho preto, že to berú ako poslanie a chcú organizácii pomôcť za každých okolností. Nezabúdajme, že rybárstvo je koníček a nie prospechová činnosť.

 

Ešte raz Vás chcem poprosiť, hlavne zanietených a skalných - kto môže a má záujem pomôcť nech sa mi nahlási na mail, aby sme mali upresnené počty ľudí, ktorí sa zúčastnia tejto akcie. Ja osobne si beriem kvôli tomu týždeň dovolenky. V tých rybách sú peniaze nás všetkých preto by sme ich nemali nechať odplávať, zahynúť alebo nejakým spôsobom zanedbať manipuláciu s nimi.

 

S pozdravom

 

        Zuščák

predseda MO SRZ

 

* Rybársky dom bol presťahovaný do budovy polikliniky (SEDRIA): 2.poschodie vľavo.

 

* Dňa 23.9.2010 bolo na VN Levočské Lúky vysadené 1500kg kapra K3. Zákaz lovu

kapra od 23.9.2010 do 14.10.2010. Lov kapra povolený od 15.10.2010 (piatok). Ďakujem, že rešpektujete toto ustanovenie.

 

* Dňa 11.10.2010 bolo na VN Levočské Lúky vysadené 100kg šťuky Š2. Zákaz lovu šťuky

od 11.10.2010 do 31.12.2010. Od 1.1. do 15.6 je lov šťuky zakázaný zo zákona. Lov šťuky povolený od 16.6.2011 (štvrtok).

Priemerná veľkosť rýb bola okolo 45cm, takže prosím rybárov, aby boli ohľaduplní a nepichali tie malé rybky zbytočne trojháčikmi. V lete z nich môžu byť veľmi pekné kusy (okolo 70-75cm), keďže šťuka je naša najrýchlejšie rastúca ryba. Vzhľadom na obrovský podiel plevelnej ryby na rybníkoch, nechajme tie šťuky urobiť svoju regulačnú funkciu. Aby ak sa rybár vyberie na kapre, skutočne chytal kapre a neožierali mu návnadu plotice alebo malé pleskáče.

 

* Milí priatelia rybári, blíži sa čas odovzdávania vyplnených povolení na rybolov (do

15.1.2011). Preto Vás chceme informovať, že k tomu účelu bola nainštalovaná schránka vo vestibule Sédrie (budova polikliniky) na schodisku vľavo. Rovnako môžete povolenia odovzdávať priamo u hospodára alebo v predajni Záhradkárske a chovateľské potreby na Námestí Majstra Pavla 63.

 

* Dňa 09.12.2010 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených

právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2010.