potokradnicapriehrada

Aktuálne oznamy      

srzradaLevoca erb

Archív :  - r2012   - r2013   - r2014   - r2015   - r2016   - r2017   - r2018   - r2019   - r2020

 

 

*      Kolegovia rybári, vzhľadom na prebiehajúcu situáciu s koronavírusom a na prebiehajúci lockdown, chceme Vám umožniť aj v roku 2021 bezhotovostné platby z pohodlia domova (internet banking, home banking). Skrátime tým na minimálnu mieru vydávanie, eliminujeme vzájomný styk a prenos peniazmi. Na základe usmernenia z Rady SRZ, ktoré nám bolo doručené 4.1.2021, vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť v súlade s výnimkou č. 3 uznesenia vlády 808/2020 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť).

 

Postup bude nasledovný:

1. Napíšete na mail s.zuscak@gmail.com vaše osobné údaje a požiadavku (aké druhy povolení chcete: P - pstruhové miestne, Km - kaprové miestne, Kzľ - kaprové miestne so zľavou, Kzv - kaprové zväzové, Lizv - lipňové zväzové).

2. Obratom, najneskôr nasledujúci deň dostanete odpoveď, kde bude uvedená suma a číslo účtu na poukázanie sumy.

3. Do poznámky pre príjemcu uvediete vaše meno, priezvisko a rok narodenia (pozor! bez tohto nevieme platbu identifikovať).

4. Transakciu musíte uskutočniť najneskôr 31.3.!!!

5. Výdaj povolenia bude dohodnutý s každým rybárom individuálne mailom alebo telefonicky na presný dátum a čas, aby sme eliminovali riziko nákazy. Výdaje budú realizované po nahromadení vačšieho počtu platieb od rybárov najmenej 2x za mesiac v budove rybárskeho domu na ul. M.Hlaváčka cez okienko oproti vchodu.

6. Nezabudnúť členský preukaz na nalepenie členskej známky.

7. Neodrobené brigády za minulý rok budú odpustené vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

 

!!! Pozor, neodosielajte peniaze bez potvrdenia mailom!!!

 

- Nezabudnite pri vstupe do budovy na ochranné prostriedky!!!

 

*      Zmeny, novinky a staronové pravidlá v roku 2021:

 

-  Stále platí zvýšená minimálna lovná miera u pstruha potočného na 35cm na našich pstruhových revíroch - schválené MŽP na 3 roky (do r.2022).

-  Stále platí zvýšená minimálna lovná miera u kapra rybničného na 45cm na našich kaprových nádržiach (VN L.Lúky a VN Klčov) - schválené MŽP na 3 roky (do r.2022).

-  Zmeny cien povolení:

 

 

 

 

 

- Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3. V opačnom prípade zaplatí znovu zápisné (Stanovy SRZ, §6,ods.2,písm a)).

- Plán brigád v roku 2021 bude doplnený a upresnený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie okolo Covid-19.

- Školenie nových členov v roku 2021 pravdepodobne nebude (epidem.situácia). O prípadných zmenách budeme informovať.

*      MO SRZ Levoča praje svojim členom zdravý a úspešný rybársky rok 2021, bohaté úlovky a zároveň upozorňujeme na povinnosť vrátiť riadne vyplnený a zosumarizovaný záznam o úlovkoch do 15.1.2021 (v opačnom prípade Vám nebude vydané povolenie na nasledujúci rok - par.14 ods.21 vyhlášky). Pozor, už nemôžte loviť s povolením z roku 2020!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a platný lockdown treba zvážiť zaslanie poštou na novú adresu:

 

MO SRZ Levoča

Michala Hlaváčka 1839/31

054 01 Levoča

 

Schránka je umiestnená pri vchode do budovy.

 

Bližšie informácie o spôsobe predaja povolení, termínoch a brigádach uverejníme čoskoro.

 

*      Dňa 30.11.2020 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2020. (čítať viac)

- pstruhové miestne

zmena z 27,-€ na 30,-€

- hosťovacie denné pstruhové

zmena z 10,-€ na 15,-€

- hosťovacie kaprové denné nečlen

zmena z 20,-€ na 30,-€