potokradnicapriehrada

Aktuálne oznamy      

srzradaLevoca erb

Archív :  - r2011   - r2012   - r2013   - r2014   - r2015   - r2016   - r2017   - r2018   - r2019

 

 

*     MO SRZ Levoča praje svojim členom úspešný rybársky rok 2020 a zároveň Vás chceme informovať o zmenách a novinkách:

-  Zvýšila sa cena zápisného pre nových členov: dospelí 50€, mládež 15-17r. 20€ a deti do 14r. 5€. Vzhľadom na to, že budú osobitné tlačivá na kaprové, pstruhové a lipňové povolenia, zvyšujeme cenu tlačív na 2€.

-  Zvýšená minimálna lovná miera u pstruha potočného na 35cm na našich pstruhových revíroch - schválené MŽP na 3 roky.

-  Zvýšená minimálna lovná miera u kapra rybničného na 45cm na našich kaprových nádržiach (VN L.Lúky a VN Klčov) - schválené MŽP na 3 roky.

-  V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprové povolenie privlastniť spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý, pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový a lipeň tymiánový alebo ich kombináciu.

-  V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na pstruhové povolenie privlastniť spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový a lipeň tymianový alebo ich kombináciu.

-  Zmenila sa definícia VN Levočské Lúky na bočnú vodnú nádrž

-  Staronové pravidlo: Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3. V opačnom prípade zaplatí znovu zápisné (Stanovy SRZ, §6,ods.2,písm a)

-  Školenie nových členov bude 15.2., 22.2. a 29.2.(skúšky) o 9:00 hod.  na Sedrii (býv.poliklinika) - zaslanie prihlášky do 31.1.2020.

-  VČS sa uskutoční podľa dohody 1. marcovú sobotu, teda 7.3.2020 o 8:30 hod.

 

*      Dňa 19.11.2019 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2019. (čítať viac)