potokradnicapriehrada

Aktuálne oznamy      

srzradaLevoca erb

Archív :  - r2010   - r2011   - r2012   - r2013   - r2014   - r2015   - r2016   - r2017   - r2018

 

 

*      Pozývame našich členov na kaprové preteky, ktoré sa uskutočnia 11.5.2019 (sobota) na VN Levočské Lúky. Prezentácia účastníkov bude medzi 7:30 - 8:30 hod. Pripravené sú hodnotné ceny, bude sa variť guľáš, klobásky a iné dobroty. Tešíme sa na Vás :) Bližšie info v rubrike „Preteky“.

 

*      Dňa 4.4.2019 (štvrtok) prebehlo zarybnenie kaprom K3 500kg a K2 300kg na revíroch VN Levočské Lúky a VN Klčov a 11.4.2019 (štvrtok) zarybnenie VN Levočská Dolina: 500kg pstruha dúhového PD2 a 100kg sivoňa potočného Si2-3 (dotácia Rady SRZ). Na VN Levočská Dolina je plánované ešte 300kg PD2 a 200kg Si2.

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Mestskom kine ÚSMEV dňa 2.3.2019 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh na rok 2019

8. Prestávka

9. Diskusia

10.Správa mandátovej komisie

11.Návrh na uznesenie.

12.Záver.

 

*      V súvislosti s množstvom nedorozumení a debát rybárskej verejnosti k spornému §14 novej vyhlášky, MŽP vydalo pomôcku s grafickým znázornením privlastňovania rýb:

 

Pomôcka MŽP.pdf

 

Odteraz ju nájdete v časti „Legislatíva“

 

*      Vážení rybári, vzhľadom na to, že sme po kontrole povolení zistili že viac ako polovica našich členov nevie (alebo nechce) spraviť sumarizáciu úlovkov (vo vašom povolení od strany 32), rozhodli sme sa vydať toto poučenie, manuál. Odteraz bude vždy umiestnený v časti „Povolenky“. Skúste si ho celý prečítať (aj tí, čo si myslia, že sumár vypisujú správne)
a možno zistíte, že niekde predsa len robíte chybu. Povedie to len k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme.

 

*      Priatelia, v roku 2019 žiaľ dôjde aj k úprave niektorých poplatkov nasledovne:

- členské dospelí na 26,-€, mládeže a študentov do 25 rokov na 17,-€ vzhľadom na zvýšenie odvodov z členského na Radu SRZ z 3,50 € na 6,-€.

- symbolické členské 1,-€ budú platiť aj deti do 14 rokov (po zmene Stanov SRZ sú členovia aj oni).

- zväzové povolenie kaprové a lipňové na 40,-€ (rozhodnutím Rady SRZ)

- tlačivá boli znížené na 1,-€

 

*      MO SRZ Levoča praje všetkým svojim členom príjemné prežitie vianočných sviatkov a aby nastávajúci rok 2019 splnil všetky Vaše rybárske očakávania, aby priniesol všetkým bohaté úlovky a krásne chvíle strávené pri vode. Upozorňujeme na povinnosť odovzdať riadne vyplnenú povolenku do 15.1.2019. A nezabudnime, že od Nového roku platí nový zákon o rybárstve, vyhláška a nové stanovy SRZ. Nájdete ich v časti „Legislatíva“
a takisto pri predaji povolení dostane každý člen brožúrku so zákonom a vyhláškou a nové stanovy SRZ.

 

*     Dňa 21.11.2018 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018. (čítať viac)