potokradnicapriehrada

Aktuálne oznamy      

srzradaLevoca erb

Archív :  - r2010   - r2011   - r2012   - r2013   - r2014   - r2015   - r2016   - r2017   - r2018

 

 

*     Na VN Levočské Lúky bolo dňa 13.11.2019 vysadené 800kg kapra K3. Platí tu  všeobecný zákaz lovu od 14.11.2019 do 29.11.2019 vrátane. Lov povolený od soboty 30.11.2019. V piatok 15.11.2019 bolo vysadené na VN Klčov 400kg kapra K3. Lov je povolený.

Zo skorších zarybnení: v lete jeseter (jednoročný) 300ks, v októbri lieň (dvojročný) 100kg
a v novembri šťuka (jednoročná) 100kg. Ryby boli rozdelené medzi tieto dve nádrže.

 

*      Vážení rybári! Tak ako sme avizovali v minulosti, uverejňujeme termín a program mimoriadnej členskej schôdze, ktorej najdôležitejší bod je voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka na mimoriadny snem SRZ v Žiline. Vaša účasť a podpora na tejto mimoriadnej schôdzi je veľmi dôležitá, preto Vás prosíme ak môžete nájdite si čas a schôdze sa zúčastnite:

 

 

p o z v á n k a

 

 

Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v MESTSKOM KINE dňa 12.10.2019 (sobota) o 8:30 hod.


PROGRAM:

 

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej, volebnej)

3. Správa mandátovej komisie

4. Voľba dvoch delegátov na XIII. Mimoriadny snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ

5. Diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver.

 

*      V stredu 11.9.2019 sme vysadili 200kg pstruha dúhového PD2 na VN Levočská Dolina. Žiaľ plánované zarybnenie sivoňom sa neuskutoční nakoľko nám Rada oznámila, že sa im minuli. Tak pstruhári do toho. Loví sa ešte do konca septembra. Upozorňujeme, že pstruh potočný je už chránený!

 

*      Kolegovia rybári, len pre informáciu: uplynulú sobotu (13.7.2019) bol odvolaný tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor v súvislosti s nepodareným predajom bývalého rybochovného zariadenia SRZ v Považskej Bystrici firme MW Solutions. Táto firma ma už stredisko v hodnote 3,4 mil. € na liste vlastníctva, ale SRZ pravdepodobne peniaze tak skoro neuvidí (ak vôbec). Nebudeme sa k tomu bližšie vyjadrovať, ale cca o 3 mesiace nás preto čaká mimoriadny snem SRZ s voľbou nového tajomníka a novelizáciou stanov.
Okrem toho každá MO bude musieť zvolať mimoriadnu členskú schôdzu s jediným bodom programu: voľba delegátov na mimoriadny snem SRZ. Ak budeme mať bližšie informácie, budeme Vás informovať a zvoláme mimoriadnu členskú schôdzu.

 

*      Tak ako každoročne, opäť sme sa zúčstnili „Detskej 24 hodinovky“ v Rožkovanoch pri Sabinove 29. - 30.6.2019. Znovu vynikajúca atmosféra, organizácia, starostlivosť, pitný režim, strava a v neposlednom rade fantastické umiestnenie našich mladých rybárikov do 15 rokov: Matej Zuščák 2.miesto, Alex Hric 11.miesto, Zuzana Zuščáková 12.miesto, Mimka Mlynarčíková 20.miesto a Lukáš Surák 27.miesto z celkového počtu takmer 50 pretekárov z celého východného Slovenska. Ako dozor sa zúčastnili Braňo Klein a Štefan Zuščák. Blahoželáme a sme hrdí. (viac na facebooku)

 

*      1.6. nám začala kaprová a prívlačová sezóna. Ale pozor!!! Zubáča si možno privlastniť až od 16.6.!

 

*      Vo štvrtok 23.5.2019 sme zarybnili po druhý krát na VN Levočská Dolina 300kg pstruha dúhového PD2. Ryby veľmi pekné, životaschopné, niektoré aj okolo 40cm. (viac na facebooku)

 

*      Pozývame našich členov na kaprové preteky, ktoré sa uskutočnia 11.5.2019 (sobota) na VN Levočské Lúky. Prezentácia účastníkov bude medzi 7:30 - 8:30 hod. Pripravené sú hodnotné ceny, bude sa variť guľáš, klobásky a iné dobroty. Tešíme sa na Vás :) Bližšie info v rubrike „Preteky“.

 

*      Dňa 4.4.2019 (štvrtok) prebehlo zarybnenie kaprom K3 500kg a K2 300kg na revíroch VN Levočské Lúky a VN Klčov a 11.4.2019 (štvrtok) zarybnenie VN Levočská Dolina: 500kg pstruha dúhového PD2 a 100kg sivoňa potočného Si2-3 (dotácia Rady SRZ). Na VN Levočská Dolina je plánované ešte 300kg PD2 a 200kg Si2.

 

*      Výbor MO SRZ Levoča pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v Mestskom kine ÚSMEV dňa 2.3.2019 (sobota) o 8:30 hod.

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ Levoča

4. Správa hl. hospodára

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa kontrolnej komisie

7. Plán hlavných úloh na rok 2019

8. Prestávka

9. Diskusia

10.Správa mandátovej komisie

11.Návrh na uznesenie.

12.Záver.

 

*      V súvislosti s množstvom nedorozumení a debát rybárskej verejnosti k spornému §14 novej vyhlášky, MŽP vydalo pomôcku s grafickým znázornením privlastňovania rýb:

 

Pomôcka MŽP.pdf

 

Odteraz ju nájdete v časti „Legislatíva“

 

*      Vážení rybári, vzhľadom na to, že sme po kontrole povolení zistili že viac ako polovica našich členov nevie (alebo nechce) spraviť sumarizáciu úlovkov (vo vašom povolení od strany 32), rozhodli sme sa vydať toto poučenie, manuál. Odteraz bude vždy umiestnený v časti „Povolenky“. Skúste si ho celý prečítať (aj tí, čo si myslia, že sumár vypisujú správne)
a možno zistíte, že niekde predsa len robíte chybu. Povedie to len k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme.

 

*      Priatelia, v roku 2019 žiaľ dôjde aj k úprave niektorých poplatkov nasledovne:

- členské dospelí na 26,-€, mládeže a študentov do 25 rokov na 17,-€ vzhľadom na zvýšenie odvodov z členského na Radu SRZ z 3,50 € na 6,-€.

- symbolické členské 1,-€ budú platiť aj deti do 14 rokov (po zmene Stanov SRZ sú členovia aj oni).

- zväzové povolenie kaprové a lipňové na 40,-€ (rozhodnutím Rady SRZ)

- tlačivá boli znížené na 1,-€