potokradnicapriehrada

2% z dane

Dňa 21.11.2018 splnila MO SRZ Levoča podmienky pre registráciu určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018. (www.notar.sk) Podľa platnej legislatívy je možné poukázať na rozvoj a podporu rôznych aktivít 2% z dane zo mzdy. Týmto chceme požiadať našich členov aj nečlenov, sympatizantov, rodinných príslušníkov a podnikateľské subjekty o poukázanie tohto príspevku pre našu organizáciu.

K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý je v spodnej časti strany. Takto poukázané 2% sú odrátané z Vami už zaplatenej dane z príjmu a neovplyvnia výšku Vášho príjmu. Preto nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% svojich daní. Je to Vaše právo podporiť dobrú vec.

Získané prostriedky budú použité na organizovanie rybárskych pretekov a prácu s mládežou, prípadne odstraňovanie následkov živelných pohrôm alebo stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov a pod.

 

Časové lehoty mechanizmu 2% z dane

 

Tlačivá za rok 2018 - obidva treba vypísať a odniesť na daňový úrad, prípadne vhodiť do                                    schránky na Sédrii:

- Vyhlásenie 2% dane.pdf

- Potvrdenie o zaplatení dane.pdf

srzradaLevoca erb